Mua cục sạc laptop HP ở đâu ?

Mua đúng Củ sạc laptop hay Cục sạc laptop HP là điều hết sức quan trọng. Không chỉ là đúng đầu cắm nguồn vào laptop HP mà còn phải số Ampe, 45W, 65W, 90W hay 180W sẽ cần cho mỗi laptop HP khác nhau.

Các loại Cục sạc laptop phổ biến

Hình dạng đầu sạc vào laptop

Sạc laptop HP chân kim to

Thường dùng cho các laptop HP có Card đồ họa rời, yêu cầu số Ampe cao

Sạc laptop HP chân kim nhỏ

Thường dùng cho các laptop HP không có Card rời.

Sạc laptop HP Type C

Hay dùng cho các mẫu laptop HP cao cấp hiện đại

Thông số điện năng của đầu sạc

  • Cục sạc laptop HP không có Card rời thì chỉ cần 45W đến 65W (18.5V đến 3.5A) là đủ dùng.
  • Cục sạc laptop HP có Card rời (VGA rời) thì cần ít nhất từ 90W đến 230W tùy dòng máy.

Mua cục sạc laptop HP ở đâu ?

Hiện có 3 nơi bán cục sạc laptop HP phổ biến hiện tại :

REVIEW

      Leave a reply

      Nhanh như Chớp