Cách thay đổi mật mã (Password) trên iPhone hoặc iPad

Chà, đây là thời đại của Touch ID và Face ID nhưng vẫn vậy, Passcode đóng vai trò quan trọng trong bảo mật của thiết bị. Trong thiết bị iOS / iPadOS, bạn sẽ cần mật mã cho nhiều tác vụ quan trọng và phổ biến, như khi bạn khởi động lại thiết bị, bạn sẽ chỉ được yêu cầu nhập mật mã, không vấn đề gì nếu bạn bật Touch ID hoặc Face ID thiết bị. Và vì lý do bảo mật, ngay cả Apple cũng đề nghị chúng ta thay đổi mật mã theo thời gian. Thực hiện theo hướng dẫn đơn giản dưới đây để Thay đổi mật mã trên iPhone hoặc iPad với các bước rất đơn giản.

Thay đổi mật mã iPhone hoặc iPad có thể được thực hiện bất cứ lúc nào trên thiết bị iOS / iPadOS. Bạn có thể chọn từ nhiều tùy chọn mật mã khác nhau, bao gồm sử dụng biến thể về độ dài chữ số cho phép bạn đổi lại mật mã 4 chữ số hoặc mật mã chữ số dài hơn hoặc thậm chí thay đổi mật khẩu chữ cái hoặc chữ số để mở khóa iPhone hoặc iPad thay vì một mật mã số. Đọc tiếp để tìm hiểu cách thay đổi mật khẩu khóa cho iPhone hoặc iPad.

Khi nào bạn cần mật mã?

 • Bật hoặc khởi động lại thiết bị của bạn.
 • Nhấn nút Home hoặc vuốt lên để mở khóa thiết bị của bạn.
 • Cập nhật phần mềm của bạn.
 • Xóa thiết bị của bạn.
 • Xem hoặc thay đổi cài đặt mật mã.
 • Cài đặt cấu hình cấu hình iOS hoặc iPadOS.

Các bước thay đổi mật mã trên iPhone hoặc iPad

 • Mở ứng dụng Cài đặt trong iOS / iPadOS.
 • Chuyển đến Face ID & Passcode hoặc Touch ID & Passcode (tùy thuộc vào tính năng của thiết bị).
 • Nhập mật mã hiện có để truy cập cài đặt
 • Cuộn xuống trong cài đặt Mật mã và chọn Thay đổi mật mã
 • Nhập mật mã cũ để có thể thay đổi mã mới
 • Nhập mật mã mới hoặc chọn cách khác Tùy chọn mật mã để chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Mã chữ và số tùy chỉnh : Điều này cho phép bạn sử dụng các chữ cái và số, như mật khẩu
  • Mã số tùy chỉnh : Điều này cho phép mã số có độ dài tùy chỉnh
  • Mã số gồm 4 chữ số : Điều này cho phép mật mã rất ngắn, như các phiên bản iOS cũ hơn
 • Xác nhận mật mã mới để hoàn thành thay đổi mật mã.
REVIEW

   Leave a reply

   Nhanh như Chớp