Cách đọc Tiếng Anh không cần phiên âm, không cần tra từ điển

Người học nói tiếng Anh được dạy để rút ra ý nghĩa từ ngữ cảnh, vì vậy họ không phải tiếp tục chạy vào từ điển. Đó là một phương pháp để tìm ra ý nghĩa của một từ dựa trên cách nó được sử dụng trong câu. Thế còn cách đọc từ tiếng Anh mới mà bạn chưa hề gặp lần nào thì sao ? Dưới đây là những phương pháp, mẹo để đọc Tiếng Anh không cần phiên âm, không cần tra từ điển.

Cách đọc Tiếng Anh không cần phiên âm, không cần tra từ điển

Đầu tiên, lời khuyên “bạn không cần phải biết từng từ.” Tại sao không? Làm thế nào bạn có thể hiểu câu nếu bạn không biết nghĩa của mỗi từ? Mỗi từ được cho là ảnh hưởng đến toàn bộ ý nghĩa của câu. Không làm điều đó có nghĩa là bạn không hiểu câu.

Thay vì “bạn không cần phải biết từng từ”, lời khuyên nên là, “bạn không nên cố gắng biết tất cả các từ, mà chỉ cần biết một số.”

Khi bạn đang đọc rộng rãi, mục tiêu không thực sự là học từ mới. Bạn sẽ học những điều đó một cách tình cờ. Tâm trí của bạn sẽ tìm ra ý nghĩa của nó cuối cùng là do tiếp xúc và bối cảnh.

Bạn không thể biết mọi từ ngay lập tức. Nhưng điều gì sẽ xảy ra với những từ bạn không tìm kiếm? Có một cái gì đó xảy ra với họ thực sự. Chúng được đăng ký trong não của bạn trong phần tiềm thức của tâm trí bạn. Bộ não của bạn tìm ra nơi nó thuộc về và ý nghĩa của nó và sắp xếp mọi thứ phù hợp để đến khi bạn tìm ra ý nghĩa, nó sẽ được cấy chắc chắn vào bộ nhớ của bạn.

Một điều khác mọi người nói là “bạn cần có khả năng đọc đủ để có ý chính”. Những gì là đủ khi, không biết chỉ một từ sẽ làm cho toàn bộ sự hiểu biết của bạn về câu khác nhau. Trong thực tế, điều cần nói là, “bạn thực sự không cố gắng học câu nào cả, bạn thực sự chỉ đang cố gắng học ý chính”. Hãy để tôi nhắc lại, khi bạn đang đọc rộng rãi, mục tiêu là tìm hiểu ý chính, đó là tất cả. Bạn không cố gắng hiểu toàn bộ ý nghĩa của câu vì điều đó cần tra cứu từ điển. Bạn chỉ cần học ý chính, kết thúc câu chuyện.

Làm thế nào bạn sẽ học các từ khác nếu tất cả những gì bạn biết là ý chính?

Chúng tôi đi đến một dòng lời khuyên khác, “bạn sẽ biết ý nghĩa của từ bằng cách nhìn vào các từ xung quanh nó.” Làm thế nào bạn sẽ biết nghĩa của từ nếu bạn không biết nghĩa của các từ xung quanh nó? Ngay cả khi bạn đã làm, nó sẽ không nhất thiết dẫn đến bạn hiểu từ này có nghĩa là gì bởi vì một từ có thể có nghĩa là bất kỳ hàng ngàn từ mà từ này có nghĩa. Loại lời khuyên này chỉ áp dụng sau khi bạn đã xem ngữ cảnh nhiều lần và bạn đã nắm bắt tốt ngữ cảnh ngữ pháp của ngôn ngữ. Bạn sẽ không thể hiểu từ này theo bất kỳ cách có ý nghĩa nào nếu bạn chỉ là người mới bắt đầu và bạn đã thấy bối cảnh tương tự hai lần ngay cả khi bạn biết tất cả các từ xung quanh nó.

Bạn nên đọc mà không cần từ điển vì việc tra từ lên rất tốn thời gian. Nó chắc chắn là như vậy. Nó cũng là một sự xao lãng vì tâm trí của bạn phải lật giữa nghĩa và câu. Đây là trường hợp bất kể bạn sử dụng từ điển đơn ngữ hay song ngữ. Điều này kết thúc làm cho việc đọc không thú vị bởi vì bạn không thể tận hưởng dòng chảy của câu chuyện.

Nguyên tắc phát âm 1 số từ cơ bản trong tiếng Anh

Theo Nguyễn Thanh Tuyến, 1 giáo viên dạy tiếng anh :

Bước 1 : Tách âm

Bước 2 : Nhớ dấu hiệu nhận biết nguyên âm

Cô giáo nói “phụ âm ko thay đổi cách đọc là sai hoàn toàn”. Phụ âm có 3 nhóm :

  • Nhóm 1 là nhóm ko thay đổi. Nghĩa là phụ âm thấy sao đọc vậy gồm: B,F,H,K,L,M,F,R,V,Q,Z,Tr.
  • Nhóm 2: nhóm có thể thay đổi. Nghĩa là tùy nguyên âm đi sau mà phụ âm thay đổi cách đọc. Ví dụ các từ: S,T,G,D,N (sư tử gậm dê núi).
  • Nhóm 3. Phụ âm luôn luôn thay đổi cách đọc gồm: C,J,Ph,Ch,X,Th,W,X,Y..

Ví dụ chữ C ko ai đọc là C cả mà đọc thành K hoặc S. Ví Can thì C đọc là K. Celsius thì C đọc thành S…..

Có thể bạn cần :

Làm thế nào tôi có thể cải thiện khả năng đọc tiếng Anh của mình mà không cần dịch?

Với thực hành, thực hành nhiều hơn và sau đó một số thực hành bổ sung.

Khi tôi bắt đầu đọc tiếng Anh một cách nghiêm túc, tôi đã sử dụng những cuốn sách đơn giản, tốt nhất là những câu chuyện tôi đã biết nên không hiểu một số từ không quan trọng lắm. Vì vậy tôi hiểu những gì đang diễn ra, ngay cả khi tôi không hiểu từng câu một cách hoàn hảo. Những cuốn sách không sử dụng ngôn ngữ rất phức tạp.

Và sau đó tôi tiếp tục đọc, chuyển từ văn bản ngắn sang văn bản dài hơn, từ văn bản dễ đến phức tạp hơn, xây dựng vốn từ vựng, ngữ pháp và quan trọng nhất là kiến ​​thức v

REVIEW

      Leave a reply

      Nhanh như Chớp