Tại sao cách đặt số phòng (Biển số phòng) của nhà nghỉ khách sạn luôn có 3 chữ số?

Một số phòng là một con số được gán cho một phòng trong một tòa nhà. Mục đích của nó là xác định một căn phòng cụ thể và giúp cư dân trong tòa nhà xác định vị trí căn phòng đó.

Việc phân công số phòng một cách hợp lý và nhất quán là điều quan trọng để sử dụng hiệu quả tòa nhà hàng ngày, đồng thời cho phép nhân viên khẩn cấp tìm đường nhanh chóng và dễ dàng đến bất kỳ khu vực nào của tòa nhà.

Tại sao cách đặt số phòng (Biển số phòng) của nhà nghỉ khách sạn luôn có 3 chữ số?

Số phòng có thể bao gồm ba chữ số nhưng có thể là bất kỳ số chữ số nào. Số phòng thường được gán với chữ số đầu tiên cho biết tầng mà phòng nằm trên đó. Ví dụ, phòng 412 sẽ ở tầng 4 của tòa nhà; phòng 540 sẽ nằm trên tầng năm. Các tòa nhà có hơn chín tầng sẽ có bốn chữ số được gán cho các phòng vượt quá tầng chín. Ví dụ, phòng 1412 sẽ nằm trên tầng 14.

Chữ số thứ hai có thể đại diện cho phần cánh hoặc phần của tòa nhà mà căn phòng nằm: phòng 540 thường được tìm thấy liền kề với phòng 542 và phòng 532 liền kề với phòng 530. Trong một số phòng có bốn chữ số, chữ số này sẽ là chữ số thứ ba thay vì chữ số thứ hai.

Chữ số thứ ba thường được chỉ định dựa trên phía của hành lang mà phòng được đặt: một bên của hành lang có các phòng được đánh số lẻ và phía đối diện có các phòng được đánh số chẵn. Tuy nhiên, các con số cũng có thể tiến hành theo cách tăng dần ở một bên của hành lang trước khi chuyển sang phía đối diện để tiếp tục làm như vậy ở phía đó.

Trong số phòng có bốn chữ số, chữ số này sẽ được biểu thị bằng chữ số thứ tư thay vì chữ số thứ ba. Khi một phòng được chia nhỏ, các phòng được truy cập sau khi nhập vào số phòng chính được biểu thị bằng cách thêm hậu tố chữ cái vào phòng tiếp theo: ví dụ: sau khi vào phòng 412, cửa dẫn đến các phòng khác từ bên trong phòng 412 sẽ được dán nhãn 412A, 412B, v.v. Đây được gọi là hệ thống Đánh số Phòng dành cho Cha mẹ-Con cái. Căn phòng được bước vào đầu tiên được gọi là Phòng dành cho Cha mẹ.

Một chữ cái có thể xuất hiện trước các số để chỉ một tòa nhà hoặc cánh cụ thể. Ví dụ, Phòng D149 là một phòng trong tòa nhà D.

Một phần bù có thể được sử dụng để chứa các tầng không được đánh số. Ví dụ: trong một tòa nhà có các tầng có nhãn , …, 11 và 12 , phòng thứ 4 trong mỗi tầng đó có thể được đánh số 104 114 124 134 , …, 224 , và 234 , tương ứng – với hiệu số là 11 ở các số sàn. Thủ thuật này đôi khi được sử dụng để làm cho số sàn ít rõ ràng hơn một chút, ví dụ như vì lý do bảo mật hoặc tiếp thị.

REVIEW

      Leave a reply

      Nhanh như Chớp