Tại sao Apple đặt tên cho iPhone SE mới chỉ đơn giản là “iPhone SE” chứ không phải iPhone SE 2 hay iPhone SE 2020?

Có vẻ như Apple đang xác định lại chính sách đặt tên của họ để tránh những cái tên dài không cần thiết như iPhone 11 Pro Max. Ngay trước khi iPhone SE mới ra mắt, Apple đã tiết lộ iPad Pro, không có bất kỳ chỉ định nào theo tên của sản phẩm và tương tự với Mac Pro.

Tại sao ? Có thể vì iPhone SE mới được đặt tên đơn giản là iPhone SE chứ không phải iPhone SE 2 hay iPhone SE 2020, để giữ cho nó đơn giản và đơn giản và giữ tinh thần của iPhone SE 2016 nguyên bản.

Vậy còn theo bạn thì sao ?

REVIEW

      Leave a reply

      Nhanh như Chớp