Section trong Microsoft Word là gì ? Dùng để làm gì ?

Section trong Microsoft Word là gì ?

Section là các phân mục của một tài liệu. Khi một tài liệu được chia thành các phần, bạn có thể thực hiện các thay đổi định dạng chỉ áp dụng cho một phần. Chẳng hạn, bạn có thể thay đổi hướng trang hoặc số lượng cột chỉ cho một phần.

Hiểu 1 cách đơn giản : Section giúp bạn định dạng 1 tài liệu Word không cùng định dạng như :

 • Có trang bìa đầu tiên không bị đánh số tức là : Cách để đánh số trang bắt đầu từ trang thứ 2 hoặc trang bất kì hoặc dùng đế đánh số trang 1/2 trong 1 file Word

Có thể bạn cần :

Section trong Microsoft Word dùng để làm gì ?

Các phần được phân tách với phần ngắt. Trong Microsoft Word 2010 ,2011 và 2016 để chèn dấu ngắt:

 • Trong Word cho Windows, từ tab Bố cục trang (Page Layout hoặc Layout) , bấm vào menu thả xuống Dấu ngắt (Breaks) .
 • Trong Word cho Mac OS X , từ menu Chèn , chọn Break .

Tại thời điểm này, bạn có một số tùy chọn để ngắt phần:

 • Để bắt đầu phần mới trên trang tiếp theo, trong Word cho Windows, chọn trang Tiếp theo . Trong Word cho Mac OS X, chọn Phần ngắt (Trang tiếp theo – Next Page) .
 • Nếu bạn không muốn phần ngắt để bắt đầu một trang mới, trong Word cho Windows, hãy chọn Liên tục . Trong Word cho Mac OS X, chọn Phần ngắt (Liên tục – Continuouns) .
 • Để bắt đầu phần mới trên trang số lẻ hoặc số chẵn tiếp theo, trong Word cho Windows, chọn trang Chẵn (Even Page) hoặc trang lẻ (Odd Page) . Trong Word cho Mac OS X, chọn Phần ngắt (Trang chẵn) hoặc Phần ngắt (Trang lẻ) .

Lưu ý: Các phần phải bắt đầu trên các dòng mới. Bạn không thể có một phần ngắt ở giữa một dòng văn bản. Nếu bạn chèn một dòng ở giữa một dòng văn bản, Word sẽ làm cho văn bản sau khi ngắt phần xuất hiện trên một dòng mới.

REVIEW

   Leave a reply

   Nhanh như Chớp