Quản lý file của điện thoại iPhone, iPad nằm ở đâu ?

Xem và Quản lý file của điện thoại iPhone, iPad hoặc iPod touch nào. Ứng dụng file giúp bạn dễ dàng tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm, bất kể bạn hiện đang sử dụng thiết bị nào. Nhưng không phải ai cũng biết App Quản lý file của điện thoại iPhone nằm ở đâu ?

Quản lý file

Ứng dụng Quản lý file bao gồm các tệp trên thiết bị bạn đang sử dụng cũng như các tệp trong các ứng dụng và dịch vụ đám mây khác và iCloud Drive. Bạn cũng có thể làm việc với các tệp zip. Để truy cập ứng dụng Quản lý file có sẵn trên iPhone, chỉ cần mở ứng dụng Tệp và chọn vị trí của tệp bạn đang tìm kiếm.

Cách nhanh nhất là vuốt xuốt ở giữa màn hình, và gõ Tệp sẽ hiện ra ngay.

REVIEW

      Leave a reply

      Nhanh như Chớp