Nên mua MacBook Pro 13 in 16GB / 256GB hay 8GB / 512GB ?

Nên mua MacBook Pro Retina 13 “mới với RAM 16 GB và bộ nhớ trong 256 GB hay phiên bản có RAM 8 GB và bộ nhớ trong 512 GB? Nếu không phải dịp khuyến mãi giảm giá thì giá của 2 phiên bản Macbook này tương đương nhau.

Nên mua MacBook Pro 13 ” 16 GB / 256 GB hay 8 GB / 512 GB ?

Sở thích của tôi: RAM 16GB nhưng nó hoàn toàn phụ thuộc vào trường hợp sử dụng của bạn. Hãy để tôi giải thích làm thế nào.

Nếu công việc của bạn cần sử dụng nhiều RAM, hãy chọn RAM 16GB và SSD 256GB, nếu không thì hãy chọn cách khác. Thêm dung lượng lưu trữ không bao giờ là vấn đề nhưng trong trường hợp bạn cần thêm RAM thì đó sẽ là một vấn đề vì nếu bạn hết dung lượng lưu trữ, bạn có thể dễ dàng nhận được mua ổ cứng di động bên ngoài nhưng nếu bạn cần thêm RAM bây giờ hoặc trong tương lai gần, việc tăng RAM sẽ không thể sau khi mua Macbook.

10 tháng trước, tôi đã mua Macbook Pro 13 “, tôi có cùng lựa chọn với tôi như bạn có ngay bây giờ và tôi đã đi với RAM 16GB và SSD 256GB.

Bây giờ tại sao tôi chọn tùy chọn này?

Vì tôi làm việc với các máy ảo và đôi khi có 4-5 Máy ảo chạy song song. Vì vậy, tôi cần rất nhiều RAM. Thông thường, tôi chỉ định 2GB RAM cho mỗi Máy ảo và tôi vẫn còn khoảng 6GB RAM có sẵn cho hệ thống máy chủ của tôi. Vì vậy, đi với 16GB RAM là quyết định tốt nhất đối với tôi. Nhưng điều đó có tốt nhất cho bạn hay không cũng phụ thuộc rất nhiều vào công việc của bạn như tôi đã nói trước đây.

Vì vậy, những gì tôi đề nghị là, hãy ngồi xuống và ghi lại những việc bạn làm với hệ thống của mình và yêu cầu RAM của hệ thống là gì. Xem chương trình hoặc phần mềm nào bạn chạy song song và bộ nhớ RAM tối đa bạn sẽ cần tại một thời điểm. Dựa vào đó xem bạn cần RAM 8GB hay 16GB. Khi bạn đã thiết lập điều đó, bạn có thể dễ dàng quyết dịnh mua MacBook Pro 13″ 2020 Touch Bar M1 16GB/256GB hay MacBook Pro 13″ 2020 Touch Bar M1 512GB.

Giá Macbook 8GB RAM chính hãng
Giá Macbook 16GB RAM chính hãng
REVIEW

      Leave a reply

      Nhanh như Chớp