Không hợp tuổi, hợp mệnh có nên lấy nhau không ?

Có nhiều người đến tuổi lập gia đình nhưng nhiều gia đình hiện đậy ngày nay vẫn nặng chuyện tuổi khắc và xung. Có người thì bảo nhiều người hợp tuổi, hợp mệnh nhưng vẫn ly hôn trong thời gian ngắn nên họ không quan trọng chuyện hợp tuổi, hợp mệnh. Còn không ít người bảo tuổi hợp và mà còn chia tay nữa là. Vậy Không hợp tuổi, hợp mệnh có nên lấy nhau không ?

Không hợp tuổi, hợp mệnh có nên lấy nhau không ?

Đối với đạo phật thì không có đặt vào chuyện tuổi tác, bản chất của tuổi tác tức là thời gian. Thời gian không nói lên gì xấu hay đẹp, vấn đề thực tế là con người ra làm sao.

Có người bảo : Cô này tuổi Hợi, con tuổi Dần là xung ? Theo Thẩy Thích Trúc Thái Minh thì cho dù Tứ hành xung nhưng mà thật sự cả 2 người đều biết tu dưỡng nhường nhịn lắng nghe nhau. Thì tuổi xung gì cũng ở bên nhau được và hòa hợp được.

Thây cũng kế : có một vài gia đình khắc tuổi nhưng sống với nhau 9 10 năm rồi vẫn hạnh phúc. Lúc đầu mới cưới nhau thì sợ lắm, gia đình kiên quyết không cho lấy : đi xem bảo là 2 người lấy nhau sẽ có 1 người chết – tức sát mạng với nhau.

REVIEW

      Leave a reply

      Nhanh như Chớp