Định nghĩa (m) là gì trong vật lý ?

Định nghĩa (m) là gì trong vật lý ?

Khối lượng (ký hiệu m ) là một đại lượng không thứ nguyên biểu thị lượng vật chất trong hạt hoặc vật thể. Đơn vị khối lượng tiêu chuẩn trong Hệ thống quốc tế ( SI ) là kilôgam ( kg ).

Khối lượng được đo bằng cách xác định mức độ mà một hạt hoặc vật thể chống lại sự thay đổi hướng hoặc tốc độ của nó khi một lực được áp dụng. Isaac Newton tuyên bố: Một khối đứng yên vẫn đứng yên và một khối chuyển động với tốc độ không đổi và theo hướng không đổi duy trì trạng thái chuyển động đó, trừ khi bị tác động bởi một lực bên ngoài. Đối với một lực áp dụng nhất định, khối lượng lớn được gia tốc đến một mức độ nhỏ và khối lượng nhỏ được tăng tốc đến một mức độ lớn. Công thức sau đây được áp dụng:

F = m x a

Trong đó F là lực tác dụng trong newton , m là khối lượng của vật hoặc hạt tính bằng kilogam và a là gia tốc kết quả tính bằng mét trên giây bình phương. Khối lượng của một vật có thể được tính nếu biết lực và gia tốc.

Khối lượng không giống như trọng lượng. Trọng lượng chỉ có ý nghĩa khi một vật có khối lượng riêng được đặt trong trường gia tốc, chẳng hạn như trường hấp dẫn của trái đất. Ví dụ, ở bề mặt trái đất, một khối lượng nặng khoảng 2,2 pound. Nhưng trên sao Hỏa, khối lượng kilogam tương tự sẽ chỉ nặng khoảng 0,8 pound và trên Sao Mộc, nó sẽ nặng khoảng 5,5 pound.

Khi biểu thị khối lượng lớn hay nhỏ, hệ số nhân tiền tố được sử dụng. Bảng dưới đây cho thấy các đơn vị khối lượng thay thế phổ biến nhất và mối quan hệ của chúng với kilogam.

Đơn vị
(và ký hiệu)
Để chuyển đổi thành
kilogam, nhân với:
Ngược lại,
nhân với:
tấn (T)10000,001
gram (g)0,0011000
miligam (mg)10 -610 6
microgam10 -910 9
nanogram (ng)10 -1210 12
picogram (pg)10 -1510 15

m là gì trong vật lý ?

Đơn vị tính m trong vật lý là viết tắt của mass, để xác định rõ m là gì trong vật lý thì trước tiên ta phải xác định công thức vật lý nào, để tương ứng với cách đặt tên ẩn dụ m phù hợp. Thông thường m thường có đơn vị tính bằng kg hoặc gram, tức khối lượng vật thể trong công thức vật lý.

Xét theo công thức tính trọng lực ở vật lý lớp 8 :

P = 10.m

Lúc này m là khối lượng được tính bằng kg

Xét theo định lý Công động năng :

thì m là khối lượng của vật rắn bị tác động

Sách hay nên biết :

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 12efe085722fa269996fa89af7db1a5f.jpg
REVIEW

      Leave a reply

      Nhanh như Chớp