Cách xuất dữ liệu sức khỏe từ iPhone

Nếu bạn sử dụng ứng dụng Sức khỏe trên iPhone hoặc iPad để theo dõi dữ liệu như bước đi, lượng calo bị đốt cháy, thông tin về nhịp tim, v.v., bạn sẽ muốn đảm bảo rằng bạn có bản sao lưu trong trường hợp mọi thứ biến mất. Thực hiện theo hướng dẫn đơn giản dưới đây để xuất dữ liệu sức khỏe từ iPhone, theo các bước rất đơn giản và dễ hiểu.

Dữ liệu sức khỏe có thể được xuất từ ​​ứng dụng Sức khỏe trên iPhone của bạn dưới dạng tệp XML, nhưng chúng có thể hữu ích nhất khi nhập và xuất dữ liệu giữa các ứng dụng và sau đó hồ sơ sức khỏe nhận được dưới dạng tệp XML có thể được nhập vào ứng dụng Sức khỏe.

Dữ liệu sức khỏe là gì?

Ứng dụng Sức khỏe thu thập dữ liệu sức khỏe từ iPhone, Apple Watch và các ứng dụng bạn đã sử dụng, do đó bạn có thể xem tất cả tiến trình của mình ở một nơi thuận tiện.

Sức khỏe tự động đếm bước chân của bạn, đi bộ và chạy khoảng cách. Và, nếu bạn có Apple Watch, nó sẽ tự động theo dõi dữ liệu Hoạt động của bạn. Bạn cũng có thể nhập thông tin vào danh mục Sức khỏe hoặc nhận dữ liệu từ bất kỳ ứng dụng hoặc thiết bị yêu thích nào tương thích với Sức khỏe.

Các bước để xuất dữ liệu sức khỏe từ iPhone

Cách 1:

 • Mở Sức khỏe, chọn Dữ liệu Sức khỏe từ menu bên dưới
 • Chọn Sốt Tất cả (không thể chỉ xuất một bộ dữ liệu)
 • Trong màn hình tiếp theo, chạm vào biểu tượng ở trên cùng bên phải
 • Mục Dữ liệu Sức khỏe Xuất hiện bật lên
 • Nhấn Xuất và ứng dụng sẽ tạo tệp Zip chứa dữ liệu XML mà bạn có thể gửi email.

Cách 2:

 • Mở App Store từ màn hình chính.
 • Sau đó tìm kiếm ứng dụng QS Access và tải xuống.
 • Khởi chạy QS Access trên iPhone của bạn.
 • Chọn các cột mà bạn muốn xuất và nhấn Tạo Bảng.
 • Cấp quyền truy cập vào dữ liệu bằng cách nhấn vào thanh trượt và sau đó nhấn Cho phép.
 • Một bảng dữ liệu của bạn sau đó được hiển thị trên màn hình. Bạn có thể chia sẻ điều này thông qua nút Chia sẻ.
 • Tôi quyết định xuất trong trường hợp này sang ứng dụng Ghi chú.

REVIEW

   Leave a reply

   Nhanh như Chớp