Cách tìm địa chỉ IP, check IP trong Linux

Tìm địa chỉ IP công cộng và riêng tư trên máy tính laptop chạy hệ điều hành Linux dễ dàng hơn bao giờ hết. Đây là những gì bạn cần biết.

Địa chỉ IP là một nhãn số xác định duy nhất các thiết bị trên mạng. Có hai loại địa chỉ IP, công cộng và riêng tư. Địa chỉ riêng được sử dụng để gắn nhãn các thiết bị trong mạng nội bộ và không thể truy cập được trên toàn cầu.

Ngược lại, các IP công cộng có thể định tuyến trên toàn cầu và rất quan trọng để kết nối với internet. Hướng dẫn này cho thấy người dùng Linux dễ dàng lấy thông tin địa chỉ IP trên máy tính của họ như thế nào.

Địa chỉ IP hoạt động như thế nào?

Bạn cần biết một số điều trước khi học cách tìm địa chỉ IP của máy Linux . Khi được kết nối với mạng gia đình, tất cả các thiết bị đều có IP riêng duy nhất. Tuy nhiên, bạn không thể kết nối với world wide web qua các địa chỉ riêng tư. Bạn sẽ cần một IP công cộng để làm như vậy.

Bộ định tuyến chỉ định cho bạn IP công cộng khi bạn thực hiện các yêu cầu web từ một trong các thiết bị . Có toàn bộ một cơ chế được gọi là Dịch địa chỉ mạng (NAT) để thực hiện việc này. NAT hoạt động bằng cách thay thế địa chỉ riêng từ tiêu đề gói IP bằng một IP công cộng có thể truy cập toàn cầu.

Tìm địa chỉ IP riêng của hệ thống Linux

Theo RFC 1918  (Phân bổ địa chỉ cho mạng nội bộ riêng), các mạng riêng có thể có IP trong phạm vi được đưa ra bên dưới. Ở đây X đại diện cho bất kỳ số nào trong khoảng từ 0 đến 255.

 • 10.XXX – 10.XXX
 • 172.16.XX – 172.31.XX
 • 192.168.XX – 192.168.XX

Có một số cách để kiểm tra địa chỉ IP riêng trong Linux. Đơn giản nhất trong số đó là lệnh ip addr Linux .

ip -4 addr

Lệnh này hiển thị cả địa chỉ lặp lại (127.0.0.1) và địa chỉ riêng thực của máy.

Sử dụng lệnh sau trên Linux nếu bạn chỉ muốn lấy địa chỉ IP của hệ thống.

ip route get 1.1.1.1 | awk '{print $7}'

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng lệnh tên máy chủ trên Linux để lấy địa chỉ IP của máy chủ.

hostname -I

Bạn cũng có thể sử dụng tiện ích nmcli để lấy địa chỉ IP riêng cho giao diện . Đó là một chương trình dựa trên bảng điều khiển để quản lý trình quản lý mạng.

nmcli -p device show

Tìm địa chỉ IP công cộng của hệ thống Linux

Vì NAT chịu trách nhiệm gán IP công cộng cho hệ thống , bạn không thể lấy trực tiếp từ thiết bị. Thay vào đó, bạn cần gửi một yêu cầu web đến hệ thống bên ngoài và truy xuất địa chỉ IP từ phản hồi.

Sử dụng một trong các lệnh Linux sau để lấy địa chỉ IP công cộng từ dòng lệnh.

dig +short myip.opendns.com @resolver1.opendns.comdig TXT +short o-o.myaddr.l.google.com @ns1.google.com
curl https://ifconfig.me ; echocurl https://ipinfo.io/ip ; echo
wget -qO- api.ipify.org ; echowget -qO- https://ipecho.net/plain ; echo

Tuy nhiên, cách đơn giản nhất để người dùng Linux có được địa chỉ IP công cộng là thông qua một tìm kiếm đơn giản trên Google. Tất cả những gì bạn cần làm là gõ ” ip của tôi là gì ” trong một tìm kiếm mới và Google sẽ cho bạn biết địa chỉ IP công khai.

Làm thế nào để ẩn địa chỉ IP trên Linux?

Vì các trang web có thể theo dõi người dùng và định vị địa lý bằng cách sử dụng địa chỉ IP, nhiều người chọn ẩn IP của họ. Có một số cách để ẩn địa chỉ IP trên Linux.

 • VPN : VPN (Mạng riêng ảo) đóng vai trò trung gian giữa thiết bị và trang web bạn muốn truy cập. Họ che giấu IP bằng cách làm cho nó trông giống như các yêu cầu bắt nguồn từ máy chủ VPN thay vì máy . Ngoài việc che giấu IP, còn có những lý do khác để sử dụng VPN  , bao gồm mã hóa dữ liệu và vượt qua kiểm duyệt.
 • Tor : Đó là một mạng an toàn bao gồm hàng nghìn nút do các tình nguyện viên trên khắp thế giới điều hành. Tor cung cấp tính năng ẩn danh bằng cách chuyển tiếp lưu lượng truy cập qua nhiều nút ẩn danh. Bạn có thể sử dụng trình duyệt Tor miễn phí để ẩn IP trên Linux.
 • Proxy : Máy chủ proxy làm cho nó trông giống như các yêu cầu web bắt nguồn từ hệ thống của chúng. Chúng không mã hóa dữ liệu và thường không đáng tin cậy so với VPN hoặc Tor.

Tìm địa chỉ IP trên Linux ngay lập tức

Như được minh họa trong suốt hướng dẫn này, người dùng Linux rất đơn giản để lấy địa chỉ IP của họ. Bạn có thể tìm thấy cả địa chỉ IP riêng tư và địa chỉ IP công cộng trong hệ thống bằng cách sử dụng các phương pháp được mô tả ở trên.

REVIEW

   Leave a reply

   Nhanh như Chớp