57zz là gì ? Làm máy Exciter 135 giá bao nhiêu ?

57zz là gì ?

57zz được gọi là 57 zên zin hay 57mm – một thuật ngữ của dân độ xe, thường dùng độ cho dòng xe Excite 135 lên 150cc. Thường cách lối độ xe phổ biến :

Làm máy Exciter 135 giá bao nhiêu ?

Bên cạnh việc độ Exciter lên 175cc, 200cc, 250cc thì nhu cầu làm máy Exciter lên 150cc khá phổ biến. Tùy theo bộ 57 dên zin mà giá làm máy Exciter 135 khác nhau, giá từ 1 triệu 800, 2 triệu 200, 5 triệu 600k ở từng cửa hàng xe máy khác nhau.

Có thể bạn cần :

Bình xăng Oko 28mm ga dẹp đi bài 57zz đến pô xăng lửa
REVIEW

      Leave a reply

      Nhanh như Chớp