1 Pallet pin năng lượng mặt trời bao nhiêu tấm ?

Tấm pin năng lượng mặt trời là 1 trong 2 thiết bị chính để lắp điện mặt trời hòa lưới (còn lại là Interver hòa lưới). Mỗi 1 tấm pin năng lượng mặt trời sẽ có giá thành khác nhau tùy thuộc vào xuất xứ, tiêu chuẩn xuất khẩu và chế độ bảo hành khác nhau. Với những ai đang cần nhập số lượng lớn để làm đại lý năng lượng mặt trời thì thường băn khoan 1 pallet pin năng lượng mặt trời bao nhiêu tấm ?

1 Pallet pin năng lượng mặt trời bao nhiêu tấm ?

Nếu mua 1 Pallet pin năng lượng mặt trời công suất 330W (Poly) hãng Trina Solar hoặc Jinko thì 27 tấm pin. Nếu tính công suất thực tế ra cuối cùng 1 tháng thì 1 tấm pin năng lượng mặt trời 330W cho ra 35 kWh / tháng.

Nên 1 Pallet pin năng lượng mặt trời là 27 tấm pin thì cho ra khoảng 27 x 35 kWh / tháng = 945 kWh / tháng.

REVIEW

      Leave a reply

      Nhanh như Chớp