PC01, PC03, PC06 là phòng gì ?

Dựa theo những nghiên cứu, thông tin trên mạng về các khối cơ quan thuộc Công an cấp tỉnh (Việt Nam) trên wikipedia. NNC tổng hợp các một số tên gọi nhanh của một số khối cơ quan, trả lời những câu hỏi như : PC01, PC03, PC06 là phòng gì ?

PC01 là phòng gì ?

PC01 là Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra

PC03 là phòng gì ?

PC03 là Phòng Cảnh sát kinh tế

PC06 là phòng gì ?

PC06 là Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Theo như nguồn : https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_an_c%E1%BA%A5p_t%E1%BB%89nh_(Vi%E1%BB%87t_Nam)

Cảm ơn đã đọc bài, hãy chia sẻ bài viết này cho bạn bè của bạn
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc, Chúng tôi sẽ rất vui khi biết suy nghĩ cảm nhận của bạn

      Leave a reply

      Nhanh như Chớp